Vystoupení dogdancingu na Společenském večeru Domova Paprsek v Olšanech

09.12.2013 17:54

Společenský večer Domova Paprsek se konal v Olšanech podruhé

Společenský večer Domova Paprsek se konal v Olšanech podruhé Olšany - Taneční parket v sále jídelny olšanské papírny zaplnily v pátek 22. listopadu více než dvě stovky návštěvníků. Občanské sdružení Klub pro rozvoj aktivního Pomoraví ve spolupráci s Domovem Paprsek a Místní akční skupinou (MAS) Horní Pomoraví zde uspořádaly již druhý ročník společenského večera Domova Paprsek.

Na akci se bavili jak hendikepovaní klienti zařízení ze Šebetova, Šternberka i domácích Olšan, tak místní obyvatelé a další návštěvníci z okolních obcí. K výjimečné atmosféře přispěla skupina Postylion i bohatý doprovodný program. Ten zahrnoval vystoupení občanského sdružení Fun4Dogs s ukázkou dog dancingu (tanec se psy), tanečně pěvecké vystoupení na téma podzim místní mateřské a základní školy. Pozadu nezůstali ani hostitelé z Domova Paprsek, kteří zahájili slavnostní večer několika skladbami na bubny Jambee a velký úspěch sklidila i nová taneční choreografie seskupení Šlapeto. Závěr patřil stejně jako v loňském roce bratrům Davidovým s ukázkami společenských tanců.

„Cíleně jsme letos o vystoupení požádali také místní základní a mateřskou školu. Děti přišly v doprovodu rodičů a mnozí z nich zůstali déle, než jen na vystoupení dětí. Chtěli jsme, aby místní obyvatelé zjistili, o jakou akci se jedná a nebáli se přijít mezi nás i příště,“ uvedla Renata Baslerová ze spolupořádající organizace MAS Horní Pomoraví, jejímž cílem je právě rozvoj území a navazování spolupráce v regionu.

„Bylo úžasné být součástí tak výjimečně přátelské atmosféry, vidět radost a sounáležitost všech přítomných, zvláště pak rozzářené tváře klientů domovů, jak si užívají každou minutu tohoto krásného večera a radují se ze vzájemných setkání, hudby, pohybu i malých výher v tombole,“ doplnil předseda pořádající organizace Václav Jokl.

Obrovský dík patří všem dobrovolníkům, kteří bez nároku na odměnu a ve svém volném čase celou akci připravili a zasloužili se o její bezchybný průběh, dále samozřejmě také sponzorům, bez nichž by nebylo možné akci v takovémto rozsahu realizovat. Jejich počet dosáhl v letošním roce stovky. Prostory pro akci zdarma poskytla OP papírna s.r.o. v Olšanech. Výtěžek z akce bude věnován na podporu Domova Paprsek.

—————

Zpět